درباره نشریه

خلاصه استاندارد:     PSP
ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی)
تاریخ انتشار اولین شماره: زمستان ۱۳۹۷
زبان انتشار: فارسی
سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور 
نرخ پذیرش:۲۰درصد
هزینه داوری و چاپ: دارد
میانگین زمان داوری: ۳ ماه
وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات  


مجله آمایش سیاسی فضا که بنا بر گواهی تاییدیه  شماره ۱۱۶۹۸-۱۳۹۹در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ موفق به ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریات  کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده بود در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ موفق به کسب رتبه "ب" شده است.
هدف از انتشار این مجله چاپ مقالات علمی و پژوهشی ناب در حوزه جغرافیای سیاسی و بویژه حوزه آمایش و ساماندهی سیاسی فضا، آمایش سرزمین، اقتصاد سیاسی فضا، سیاستگذاری راهبردی، جغرافیای انتخابات، گردشگری، دیپلماسی عمومی است.
 

اطلاعیه:
مولفین گرامی با سلام،
به اطلاع می رساند نشریه آمایش سیاسی فضا، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۱۰۰هزار تومان) برای ارسال به داوری و مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال ( معادل ۲۵۰ هزارتومان) برای صدور گواهی پذیرش دریافت می کند.

پرداخت هزینه در سایت نشریه و به صورت خودکار از طریق اتصال به درگاه واریز انجام خواهد شد.
باتشکر
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شناسه شبا:  IR ۵۲۰۱۰۰۰۰ ۴۰۰ ۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
۳۵۰۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۶۱۱۴۱۹۰۰۰۴۰۰۰ شماره شناسه واریز: 
 

***لینک های مهم***
 

توافقنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاه تربیت مدرس برای تداوم و ارتقاء کیفیت انتشار مجله آمایش سیاسی فضا

فرآیند  بررسی مقالات

فهرست داوران نشریه 
قالب آماده (Template) تدوین مقاله
 

شماره چهاردهم ( بهار ۱۴۰۱ ) مجله آمایش سیاسی فضا منتشر و در لینک ذیل قابل دسترسی است.

 اطلاعات تماس با دفتر نشریه
نام سردبیریار تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر مصطفی قادری حاجت ۰۲۱-۸۲۸۸۴۶۸۹ pspmodares.ac.ir